ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a21,950.0022,050.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,422.0021,557.5222,550.00
ทองรูปพรรณ 90%1,279.8019,401.77n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,137.6017,246.02n/a
ทองรูปพรรณ 50%640.009,702.40n/a
ทองรูปพรรณ 40%498.007,549.68n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,474.0022,345.84n/a