ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a26,700.0026,800.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,730.0026,226.8027,300.00
ทองรูปพรรณ 90%1,557.0023,604.12n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,384.0020,981.44n/a
ทองรูปพรรณ 50%779.0011,809.64n/a
ทองรูปพรรณ 40%606.009,186.96n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,793.0027,181.88n/a