ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a20,400.0020,500.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,321.0020,026.3621,000.00
ทองรูปพรรณ 90%1,188.9018,023.72n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,056.8016,021.09n/a
ทองรูปพรรณ 50%594.009,005.04n/a
ทองรูปพรรณ 40%462.007,003.92n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,369.0020,754.04n/a