ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a19,400.0019,500.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,257.0019,056.1220,000.00
ทองรูปพรรณ 90%1,131.3017,150.51n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,005.6015,244.90n/a
ทองรูปพรรณ 50%566.008,580.56n/a
ทองรูปพรรณ 40%440.006,670.40n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,303.0019,753.48n/a