ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a27,650.0027,750.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,791.0027,151.5628,250.00
ทองรูปพรรณ 90%1,611.9024,436.40n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,432.8021,721.25n/a
ทองรูปพรรณ 50%806.0012,218.96n/a
ทองรูปพรรณ 40%627.009,505.32n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,856.0028,136.96n/a