ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a32,800.0032,900.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,125.0032,215.0033,400.00
ทองรูปพรรณ 90%1,912.5028,993.50n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,700.0025,772.00n/a
ทองรูปพรรณ 50%956.0014,492.96n/a
ทองรูปพรรณ 40%744.0011,279.04n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,202.0033,382.32n/a