ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a21,250.0021,350.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,376.0020,860.1621,850.00
ทองรูปพรรณ 90%1,238.4018,774.14n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,100.8016,688.13n/a
ทองรูปพรรณ 50%619.009,384.04n/a
ทองรูปพรรณ 40%482.007,307.12n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,426.0021,618.16n/a