ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a24,250.0024,350.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,571.0023,816.3624,850.00
ทองรูปพรรณ 90%1,413.9021,434.72n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,256.8019,053.09n/a
ทองรูปพรรณ 50%707.0010,718.12n/a
ทองรูปพรรณ 40%550.008,338.00n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,628.0024,680.48n/a