ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a27,700.0027,800.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,794.0027,197.0428,300.00
ทองรูปพรรณ 90%1,614.6024,477.34n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,435.2021,757.63n/a
ทองรูปพรรณ 50%807.0012,234.12n/a
ทองรูปพรรณ 40%628.009,520.48n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,859.0028,182.44n/a