ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a18,400.0018,500.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,192.0018,070.7219,000.00
ทองรูปพรรณ 90%1,072.8016,263.65n/a
ทองรูปพรรณ 80%953.6014,456.58n/a
ทองรูปพรรณ 50%536.008,125.76n/a
ทองรูปพรรณ 40%417.006,321.72n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,235.0018,722.60n/a