ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a41,050.0041,150.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,659.0040,310.4441,650.00
ทองรูปพรรณ 90%2,393.1036,279.40n/a
ทองรูปพรรณ 80%2,127.2032,248.35n/a
ทองรูปพรรณ 50%1,197.0018,146.52n/a
ทองรูปพรรณ 40%931.0014,113.96n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,755.0041,765.80n/a