ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a19,550.0019,650.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,266.0019,192.5620,150.00
ทองรูปพรรณ 90%1,139.4017,273.30n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,012.8015,354.05n/a
ทองรูปพรรณ 50%570.008,641.20n/a
ทองรูปพรรณ 40%443.006,715.88n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,312.0019,889.92n/a