ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a25,000.0025,100.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,619.0024,544.0425,600.00
ทองรูปพรรณ 90%1,457.1022,089.64n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,295.2019,635.23n/a
ทองรูปพรรณ 50%729.0011,051.64n/a
ทองรูปพรรณ 40%567.008,595.72n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,678.0025,438.48n/a