ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a26,050.0026,150.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,687.0025,574.9226,650.00
ทองรูปพรรณ 90%1,518.3023,017.43n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,349.6020,459.94n/a
ทองรูปพรรณ 50%759.0011,506.44n/a
ทองรูปพรรณ 40%590.008,944.40n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,748.0026,499.68n/a