ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a22,950.0023,050.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,487.0022,542.9223,550.00
ทองรูปพรรณ 90%1,338.3020,288.63n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,189.6018,034.34n/a
ทองรูปพรรณ 50%669.0010,142.04n/a
ทองรูปพรรณ 40%520.007,883.20n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,541.0023,361.56n/a