ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a40,600.0040,700.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,630.0039,870.8041,200.00
ทองรูปพรรณ 90%2,367.0035,883.72n/a
ทองรูปพรรณ 80%2,104.0031,896.64n/a
ทองรูปพรรณ 50%1,184.0017,949.44n/a
ทองรูปพรรณ 40%921.0013,962.36n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,725.0041,311.00n/a