ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a26,900.0027,000.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,742.0026,408.7227,500.00
ทองรูปพรรณ 90%1,567.8023,767.85n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,393.6021,126.98n/a
ทองรูปพรรณ 50%784.0011,885.44n/a
ทองรูปพรรณ 40%610.009,247.60n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,805.0027,363.80n/a