ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a34,400.0034,500.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,228.0033,776.4835,000.00
ทองรูปพรรณ 90%2,005.2030,398.83n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,782.4027,021.18n/a
ทองรูปพรรณ 50%1,003.0015,205.48n/a
ทองรูปพรรณ 40%780.0011,824.80n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,309.0035,004.44n/a