ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a19,250.0019,350.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,247.0018,904.5219,850.00
ทองรูปพรรณ 90%1,122.3017,014.07n/a
ทองรูปพรรณ 80%997.6015,123.62n/a
ทองรูปพรรณ 50%561.008,504.76n/a
ทองรูปพรรณ 40%436.006,609.76n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,292.0019,586.72n/a