ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a29,750.0029,850.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,927.0029,213.3230,350.00
ทองรูปพรรณ 90%1,734.3026,291.99n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,541.6023,370.66n/a
ทองรูปพรรณ 50%867.0013,143.72n/a
ทองรูปพรรณ 40%674.0010,217.84n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,997.0030,274.52n/a