ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a19,500.0019,600.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,263.0019,147.0820,100.00
ทองรูปพรรณ 90%1,136.7017,232.37n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,010.4015,317.66n/a
ทองรูปพรรณ 50%568.008,610.88n/a
ทองรูปพรรณ 40%442.006,700.72n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,309.0019,844.44n/a